Ombudsdienst

Ondanks alle inspanningen die wij leveren op het vlak van zorgkwaliteit en patiŽntveiligheid, kan het zijn dat er toch iets fout loopt tijdens je verblijf en behandeling in het ziekenhuis of dat je ontevreden bent over de zorg- of dienstverlening die je in ons ziekenhuis ontving. Indien dit het geval is, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de betrokken personen (arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers). Kom je niet tot een gezamenlijke oplossing, dan kun je je richten tot onze ombudsdienst. Dat kan via brief, e-mail of telefonisch (zie contactgegevens). Daarnaast is op afspraak ook een persoonlijk gesprek mogelijk.

De ombudsdienst bevindt zich op het gelijkvloers van blok A in de gang achter het onthaal (lichtblauwe kleur volgen).

 

Contact:

Ector%20Ann%20.JPGDe ombudsvrouw van Sint-Trudo Ziekenhuis is Ann Ector.

Zij is maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 011 69 90 28 of via e-mail: ombudsdienst@stzh.be

Na afspraak is ook een persoonlijk gesprek mogelijk. 

 

 

 

 

 

Hoe werkt de ombudspersoon?

  • is neutraal, neemt geen standpunt in en oordeelt niet wie al dan niet gelijk heeft
  • werkt onafhankelijk van de directie van het ziekenhuis
  • behandelt iedere klacht vertrouwelijk en is gebonden door het beroepsgeheim
  • bevordert de communicatie tussen patiŽnt en zorgverlener
  • lost de gemelde problemen niet zelf op maar probeert via bemiddeling tot een oplossing te komen
  • informeert de patiŽnt over andere mogelijkheden als er geen oplossing bereikt wordt
  • registreert alle klachtenmeldingen en formuleert aanbevelingen aan de directie van het ziekenhuis om herhaling van klachten te voorkomen

Download het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst.

 

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen of vraag naar informatie of verduidelijking van een patiŽnt (zijn familie, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger) met betrekking tot de zorgverlening. Vragen, bezorgdheden, klachten, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma's vallen dus onder 'klachten'. Het recht op een klacht staat omschreven in artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de patiŽnt (22 augustus 2002). Je kan jouw klacht rechtstreeks bij de betrokkene aankaarten of contact opnemen met de ombudsdienst.

 

Wat is een (bijna-) incident? 

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiŽnt heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Een bijna-incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die de patiŽnt net niet getroffen heeft doordat er nog tijdig een tussenkomst heeft plaatsgevonden zodat potentiŽle schade werd voorkomen.

Bij een (bijna-) incident kan je  (of je vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon of de nabestaanden) rechtstreeks contact opnemen met de betrokkene(n) of kan je je richten tot de dienst kwaliteit (kwaliteit@stzh.be).

 

Joint Commission International (JCI)

JCI is een internationale organisatie die ons ziekenhuis beoordeelt in het kader van kwaliteit en patiŽntveiligheid. Heb je bezorgdheden over de kwaliteit en patiŽntveiligheid in ons ziekenhuis, dan kan je dit ook rechtstreeks melden aan JCI via jciquality@jcrinc.com. Voor meer informatie kan je terecht op de website van JCI.

 

Uw mening/uw ervaring/uw verbetersuggesties 

Ben je tevreden over de geleverde zorg of heb je nog verbetersuggesties, dan mag je ons dat uiteraard ook altijd laten weten via een mailtje naar kwaliteit@stzh.be.
Ervaringen en waarderingen van patiŽnten vormen immers een belangrijk signaal en geven ons waardevolle feedback over de kwaliteit van de zorgverlening en de organisatie ervan.  Daarom peilen wij ook regelmatig naar de ervaringen van onze patiŽnten aan de hand van een enquÍte. Sinds 2015 nemen we hiervoor deel aan de indicator 'patiŽntenervaringen' van het Vlaams Indicatoren Platform (VIP2) die de ervaring van de patiŽnten meet volgens criteria vastgelegd door het Vlaams PatiŽntenplatform (resultaten patiŽntentevredenheidsmetingen).